کامران صحت:


کامران صحت:

برگزاری سمینارها و همایشهای آموزشی نقش بسزائی در ارتقا دانش و تجارب مدیران خواهد داشت که بدون شک گروه بین المللی آتی طی چند سال اخیر کیفی ترین همایشهای بین المللی مدیریت و بازاریابی را برگزار نموده است. اینجانب افتخار حضور همایش های گروه آتی را داشته ام که این امر یکی از افتخارات آموزش اینجانب می باشد.

۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

درباره ایشان:
دکترای مدیریت بازرگانی، DBA دانشگاه American University of London  لندن
فوق لیسانس mba  دانشگاه American University of London  لندن
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد  تهران

بیش از ۱۴ سال سابقه آموزشی و مشاوره

درباره نویسنده